Cynlluniau Astudio

BA Human Geography / English Literature [LQ73]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 2
GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 2
EN10220

Ancestral Voices

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

These CORE MODULES are offered bilingually: choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

DA11000

Byw gyda newid byd-eang

GS10220

Conflict and Change: the making of urban and rural spaces

GS11000

Living with Global Change

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS11020

Living with Global Change

Blwyddyn 1 Opsiynau

Students must take 20 credits from the following modules:

Semester 1
WL10120

Re-imagining Nineteenth-Century Literature

WL11420

Literature And The Sea

Semester 2
CL10120

Greek and Roman Epic and Drama

EN10520

Contemporary Writing

WL10420

Introduction to Poetry

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
EN20120

Literary Theory: Debates and Dialogues

Semester 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

These CORE MODULES are offered bilingually: choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA20510

Ymchwilio i bobl a lle

DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS20510

Researching People and Place

GS22100

Level 2 Geography Tutorial

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS22110

Level 2 Geography Tutorial

Blwyddyn 2 Opsiynau

You must choose 20 credits from the following modules:

Semester 1
EN21620

Contemporary Queer Fiction

WL20120

Exploring Professional Writing

WL20720

A Century in Crisis: 1790s to 1890s

Semester 2
EN21020

Literary Geographies

EN22920

Literature since 1945

EN23420

Demons, Degenerates and New Women (Fin de Siecle Fictions)

EN27820

Forms of Children's Narrative Prose

Blwyddyn 2 Opsiynau

Student must choose 40 credits from the following list:

Semester 1
GS22920

Placing Culture

GS23810

Quantitative Data Analysis

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS20410

Concepts for Geographers

GS22420

Geography Fieldwork

GS23020

Placing Politics

Blwyddyn 2 Opsiynau

You must choose 20 credits from the following modules:

Semester 1
CL20320

Classical Drama and Myth

EN23020

Shakespeare, Jonson and Company

Semester 2
EN22120

Place and Self

EN23120

In the Olde Days: Medieval Texts and Their World

EN28720

Writing Women for the Public Stage, 1670-1780

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

This CORE MODULE is offered bilingually: choose your preferred language. (Welsh medium DA / English medium GS)

Semester 1
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34200

Geography Joint Honours/Major Project

Semester 2
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

GS34220

Geography Joint Honours/Major Project

Blwyddyn Olaf Opsiynau

You must choose 60 credits from the following modules:

Semester 1
EN30000

Undergraduate Dissertation

EN30120

Reading Theory / Reading Text

EN30320

Victorian Childhoods

EN30420

Writing in the Margins: Twentieth-Century Welsh Poetry in English

EN35420

The American Novel in the nineteenth century

WL30620

Remix: Chaucer In The Then and Now

WL35320

Literatures of Surveillance

Semester 2
EN30040

Undergraduate Dissertation

EN30520

Romantic Eroticism

EN30720

Reimagining the World Wars: Contemporary Historical Fictions

EN30820

Haunting Texts

EN31320

The Mark of the Beast: Animals in Literature from the 1780s to the 1920a

EN39420

American Literature in the Twentieth Century

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Choose 40 credits. A minimum of 20 credits must be from the list below. The remaining credits can be from the list, or modules offered in DGES or in the University subject to approval.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal