Cynlluniau Astudio

BA  Daearyddiaeth / Hanes Cymru [LVT1]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Anrhydedd Cyfun - iawn o 1999/2000 (Blwyddyn derbyn olaf yw 2021/2022)

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; The Coleg Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
DA10000

Byw mewn Byd Peryglus

DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

Semester 2
DA10020

Byw mewn Byd Peryglus

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 1  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
HA12120

Cyflwyno Hanes

or
HY12120

Introduction to History

Blwyddyn 1  Opsiynau

RHAID i fyfyrwyr gymryd 40 credyd arall yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru

Semester 1
HC11120

Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1200-1800

HY11420

Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800

HY11820

The Modern World, 1789 to the present

Semester 2
HA10420

Cydio mewn Hanes: Ffynonellau a'u Haneswyr

HA11420

Ewrop a'r Byd, 1000-2000

HC11820

Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999

HY10420

'Hands on' History: Sources and their Historians

HY12420

Europe and the World, 1000-2000

WH11720

People, Power and Identity: Wales 1200-1999

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
DA25400

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

Semester 2
DA25420

Dylunio Ymchwil a Sgiliau Gwaith Maes

Blwyddyn 2  Opsiynau

RHAID i holl fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn gymryd modiwl CRAIDD Rhan Dau yr Adran:

Semester 1
HA20120

Llunio Hanes

Blwyddyn 2  Opsiynau

RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn gymryd gwerth 40 credyd arall o fodiwlau yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru o blith y modiwlau SGILIAU (Semester Dau) a DEWISOL a restrwyd isod:

Semester 2
HA24720

Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America

HY24120

Memory, Myth and History: Investigating Medieval Chronicles, c. 1000-1250

HY24320

Interdisciplinary and decolonial history

HY24620

Victorian Visions: Exploring Nineteenth-Century Exhibitions

HY25020

Recounting Racism: Oral History and Modern American Race Relations.

Blwyddyn 2  Opsiynau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 40 credyd o'r modiwlau isod:

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

GS22920

Placing Culture

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS20410

Concepts for Geographers

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn 2  Opsiynau

Modiwl DEWISOL yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1
HA26820

Rhyfel Cartref America

HA28120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HY20920

The Tudors: A European Dynasty?

HY25920

Magic in the Middle Ages: From Antiquity to the Eve of the Witch Craze

HY27520

Media and Society in Twentieth Century Britain

HY28320

African-American History, 1808 to the Present

HY28620

Science, Religion and Magic

Semester 2
HC20120

Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417

HC23420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY25720

The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300

HY29620

Germany since 1945

HY29720

The Atlantic World, 1492-1825

HY29920

Southeast Asia at the crossroads (c.1400 to the present)

WH23420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Blwyddyn 3  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Semester 2
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Blwyddyn 3  Opsiynau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 40 credyd o'r modiwlau isod.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS33320

Everyday Social Worlds

GS36220

Modern British Landscapes

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

Semester 2
DA31720

Rheoli'r Amgylchedd Gymreig

GS30020

The psychosocial century

GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

RHAID i fyfyrwyr y Flwyddyn Olaf gymryd gwerth 60 credyd o fodiwlau yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru o blith y modiwlau DEWISOL a restrwyd isod:

Semester 1
HA36820

Rhyfel Cartref America

HA38120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HY30920

The Tudors: A European Dynasty?

HY35920

Magic in the Middle Ages: From Antiquity to the Eve of the Witch Craze

HY37520

Media and Society in Twentieth Century Britain

HY38620

Science, Religion and Magic

HY38820

African-American History, 1808 to the Present

Semester 2
HC30120

Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417

HC33420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY35720

The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300

HY39620

Germany since 1945

HY39720

The Atlantic World, 1492-1825

HY39920

Southeast Asia at the crossroads (c. 1400 to the present)

WH33420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Ar gael bob blwyddyn  Dewis agored

Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal