Cynlluniau Astudio

BA Daearyddiaeth / Hanes Cymru [LVT1]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 1999/2000

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC; Ysgoloriaeth Cymhelliant CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
DA10520

Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol

DA11000

Byw gyda newid byd-eang

Semester 2
DA11020

Byw gyda newid byd-eang

GS14220

Place and Identity

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

RHAID i bob myfyriwr gymryd modiwl craidd Rhan Un yr Adran:

Semester 1
HA12120

Cyflwyno Hanes

Semester 2
HA10420

Cydio mewn Hanes: Ffynonellau a'u Haneswy

Blwyddyn 1 Opsiynau

RHAID i fyfyrwyr Rhan Un gymryd 20 credyd arall yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1
HC11120

Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800

HY11420

Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800

HY11820

The Modern World, 1789 to the present

Semester 2
HA11420

Ewrop a’r Byd, 1000-2000

HC11820

Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999

HY12420

Europe and the World, 1000-2000

WH11720

People, Power and Identity: Wales 1200-1999

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (30 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
DA22100

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS23810

Quantitative Data Analysis

Semester 2
DA22110

Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2

GS23710

Geographical Information Systems

Blwyddyn 2 Opsiynau

RHAID i holl fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn gymryd modiwl CRAIDD Rhan Dau yr Adran:

Semester 1
HA20120

Llunio Hanes

Semester 2

Blwyddyn 2 Opsiynau

RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn gymryd gwerth 40 credyd arall o fodiwlau yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru o blith y modiwlau AROLWG (Semester Un), SGILIAU (Semester Dau) a DEWISOL a restrwyd isod:

Semester 2
HA24720

Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America

HY22320

Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales

HY22920

Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264

HY23320

Heritage Skills

HY23720

Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda

HY24620

Exploring Nineteenth-Century Exhibitions

Blwyddyn 2 Opsiynau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddewis 30 credyd o'r modiwlau isod:

Semester 1
GS22920

Placing Culture

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Semester 2
DA22420

Gwaith Maes Daearyddiaeth

DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS20410

Concepts for Geographers

Blwyddyn 2 Opsiynau

Modiwl DEWISOL yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1
HA28120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HC24420

Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950

HY20920

The Tudors: A European Dynasty?

HY25520

Famine in Medieval England

HY27220

Asian Migration in the Modern World

HY27320

The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000

HY27520

Media and Society in Twentieth Century Britain

Semester 2
HA21820

Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc

HC23420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY25820

European Society and the Medieval Mind 1200-1500

HY28420

From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933

HY28620

Science, Religion and Magic

HY29720

The Atlantic World, 1492-1825

WH23420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Blwyddyn 3 Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
DA34200

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Semester 2
DA34220

Prosiect Daearyddiaeth Anrhydedd Cyfun/Prif Bwnc

Blwyddyn 3 Opsiynau

Dewiswch 40 credyd. Rhaid i isafswm o 20 credyd fod o'r rhestr isod. Gall y credydau sy'n weddill fod o'r rhestr, neu o fodiwlau eraill a gynigir yn DGES neu yn y Brifysgol, gyda chymeradwyaeth yr adran.

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS36220

Landscapes of British Modernity

GS37920

Geographies of Memory

GS39120

Contemporary Global Migration

Semester 2
DA31720

Rheoli’r Amgylchedd Gymreig

GS36820

Geographies of the Global Countryside

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

GS38420

World Regional Islam

Blwyddyn Olaf Opsiynau

RHAID i fyfyrwyr y Flwyddyn Olaf gymryd gwerth 60 credyd o fodiwlau yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru o blith y modiwlau DEWISOL a restrwyd isod:

Semester 1
HA38120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HC34420

Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950

HY30920

The Tudors: A European Dynasty?

HY35520

Famine in Medieval England

HY37220

Asian Migration in the Modern World

HY37320

The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000

HY37520

Media and Society in Twentieth Century Britain

Semester 2
HA31820

Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc

HC33420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY35820

European Society and the Medieval Mind 1200-1500

HY38420

From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933

HY38620

Science, Religion and Magic

HY39720

The Atlantic World, 1492-1825

WH33420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Ar gael bob blwyddyn Dewis agored

Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal