Cynlluniau Astudio

BSC  Criminology and Sociology [ML93]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun Anrhydedd Sengl - iawn o 2019/2020

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS15120

Thinking Sociologically

Semester 2
GS14220

Place and Identity

GS16120

Key Concepts in Sociology

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
LC12220

Introduction to Criminology

or
CT12220

Cyflwyniad i Droseddeg

LC13120

Essential Skills for Criminologists

or
CT13120

Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr

Semester 2
LC10320

Crime Control and Prevention

or
CT10320

Rheoli ac Atal Troseddu

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2  Craidd (40 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS20220

Genders and Sexualities

Semester 2
GS25020

Sociological Theory

Blwyddyn 2  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 2
LC25720

Quantitative Research Skills

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 20 credits from the following modules. (Students can choose to study a maximum of 20 credits from appropriate modules offered elsewhere in the University with the permission of the relevant scheme co-ordinators.)

Semester 1
DA20820

Astudio Cymru Gyfoes

GS22920

Placing Culture

Semester 2
DA23020

Lleoli Gwleidyddiaeth

GS23020

Placing Politics

GS23710

Geographical Information Systems

GS28910

Geographical Perspectives on the Sustainable Society

Blwyddyn 2  Opsiynau

Choose 40 credits from the following modules.

Semester 1
CT21020

Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas

CT22500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC20320

Community Justice

LC21020

Police, Policing and Society

LC22500

Criminal Justice Placement

LC25220

Human Rights

LC26120

Youth Crime and Justice

LC26420

Family and Child Law

LC27720

Climate Change and Environmental Law

LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC28220

Drugs and Crime

Semester 2
CT20220

Trosedd yn y Gymru Gyfoes

CT20320

Dioddefoleg

CT22520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

LC20820

Victimology

LC22520

Criminal Justice Placement

LC24220

Contemporary Issues in Criminology

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC29220

Psychopathology

Blwyddyn Olaf  Craidd (20 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
GS33320

Everyday Social Worlds

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Choose 40 credits from the following modules. (Students can choose to study a maximum of 20 credits from appropriate modules offered elsewhere in the University with the permission of the relevant scheme co-ordinators.)

Semester 1
DA32220

Cenedlaetholdeb a chymdeithas

GS37520

Urban Risk and Environmental Resilience

Semester 2
GS36820

The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives

GS37920

Memory Cultures: heritage, identity and power

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must take either the 20 credit or 40 credit module from the following modules, dependant on language preference:

Semester 1
CT30100

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30100

Empirically Based Criminology Dissertation

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT30140

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30140

Empirically Based Criminology Dissertation

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf  Opsiynau

Students must choose 20 or 40 credits of optional modules in the final year depending on the choice of dissertation. (Please note some optional modules are alternate year).

Semester 1
CT31020

Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas

CT32500

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

LC30320

Community Justice

LC31020

Police, Policing and Society

LC32500

Criminal Justice Placement

LC35220

Human Rights

LC36420

Family and Child Law

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC37720

Climate Change and Environmental Law

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC38220

Drugs and Crime

Semester 2
CT30220

Trosedd yn y Gymru Gyfoes

CT30320

Dioddefoleg

CT32520

Lleoliad Gwaith Cyfiawnder Troseddol

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

LC30820

Victimology

LC32520

Criminal Justice Placement

LC34220

Contemporary Issues in Criminology

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC39220

Psychopathology

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal