Cynlluniau Astudio

LLB Law and Cymraeg Proffesiynol [MQ56]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2020/2021

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY12700

Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY12720

Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Students MUST TAKE the following Core module in Part 1 dependant on language of preference:

Semester 1
CT10120

System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol

LC10120

Legal and Criminal Justice Systems

Semester 2

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid dewis modiwlau gwerth o leiaf 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Blwyddyn 1 Opsiynau

If you wish to have the Foundations of Law (FoL) as part of your degree, you MUST take and pass the following modules: Tort Law, Contract Law, Criminal Law, EU Law, Public Law, Land Law, Equity and Trusts, and Human Rights (these modules are available at different levels).

Blwyddyn 1 Opsiynau

Choose 40 credits. (Choose your preferred language: English medium LC / Welsh medium CT)

Semester 2
CT10520

Cyfraith Droseddol

CT11120

Cyfraith Camwedd

CT13820

Cyfraith Cytundebau

LC10520

Criminal Law

LC11120

Tort

LC13820

Contract Law

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

CY25700

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

CY25720

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Blwyddyn 2 Opsiynau

Students must choose 60 credits of options subject to pre-requisite requirements, credit balance and satisfy Foundations of Law (where applicable), from any of the following subject areas:

Blwyddyn 2 Opsiynau

Law subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT20620

Cyfraith Gyhoeddus

LC20620

Public Law

LC25220

Human Rights

LC26220

Commercial Law

LC26320

Criminal Justice and the Penal System

LC26420

Family and Child Law

LC26820

Labour Law

LC26920

International Law

Semester 2
CT20720

Cyfraith Ewrop

LC20720

European Law

LC26520

Principles of Evidence

LC26720

Medicine Ethics and the Law

LC27720

Environmental Law

LC27920

Sports Law and Society

LC28620

Intellectual Property Law

Blwyddyn 2 Opsiynau

Criminology subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT21020

Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas

CT22220

Cyflwyniad i Droseddeg

LC21020

Police, Policing and Society

LC22020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC22220

Introduction to Criminology

LC22500

Criminal Justice Placement

LC24020

Psychology and Crime

LC25120

Criminology Research Skills 2

LC26120

Youth Crime and Justice

LC28120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

Semester 2
LC22520

Criminal Justice Placement

LC23020

Crime & Punishment in Historical Perspective

LC24220

Contemporary Issues in Criminology

LC26520

Principles of Evidence

LC27920

Sports Law and Society

LC29120

Treatment and Rehabilitaiton of Offenders

Blwyddyn Olaf Craidd (20 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CY35700

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Semester 2
CY35720

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Students who wish to have the Foundations of Law (FoL) as part of their degree will therefore have to take Prosiect Hir (CY35940) rather than the Law and Criminology Dissertation (CT39020)

Semester 1
CY35900

Prosiect Hir

Semester 2
CY35940

Prosiect Hir

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Students must choose 60 credits of options subject to pre-requisite requirements, credit balance and satisfy Foundations of Law (where applicable), from any of the following subject areas:

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Law subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT34920

Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau

CT36600

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC34920

Equity and Trusts

LC35220

Human Rights

LC36220

Commercial Law

LC36320

Criminal Justice and the Penal System

LC36420

Family and Child Law

LC36600

Employability Skills for Professionals

LC36820

Labour Law

LC36920

International Law

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT34820

Cyfraith Tir

CT36620

Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC34820

Land Law

LC36520

Principles of Evidence

LC36620

Employability Skills for Professionals

LC36720

Medicine Ethics and the Law

LC37720

Environmental Law

LC37920

Sports Law and Society

LC38620

Intellectual Property Law

LC39020

Law and Criminology Dissertation

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Criminology subject module options (Language preference English LC / Welsh CT):

Semester 1
CT30100

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT31020

Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas

CT32220

Cyflwyniad i Droseddeg

CT39000

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30100

Empirically Based Criminology Dissertation

LC31020

Police, Policing and Society

LC32020

Critical Perspectives on Imprisonment

LC32220

Introduction to Criminology

LC32500

Criminal Justice Placement

LC34020

Psychology and Crime

LC36120

Youth Crime and Justice

LC38120

Psychological Explanations of Criminal Behaviour

LC39000

Law and Criminology Dissertation

Semester 2
CT30140

Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg

CT30520

Cyfraith Troseddol

CT37120

Troseddeg Feirniadol a Radical

CT39020

Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg

LC30140

Empirically Based Criminology Dissertation

LC30520

Criminal Law

LC32520

Criminal Justice Placement

LC33020

Crime and Punishment in Historical Perspective

LC34220

Contemporary Issues in Criminology

LC36520

Principles of Evidence

LC37120

Critical and Radical Criminology

LC37920

Sports Law and Society

LC39020

Law and Criminology Dissertation

LC39120

Treatment and Rehabilitation of Offenders

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal