Cynlluniau Astudio

BA Cymraeg Proffesiynol [Q5P0]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2011/2012

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY12700

Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY12720

Cyflwyniad i Gymraeg Proffesiynol

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid dewis modiwlau gwerth o leiaf 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

LL11100

Llydaweg: Cyflwyniad

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

LL11120

Llydaweg: Cyflwyniad

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (60 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

CY25700

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

CY25720

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Blwyddyn 2 Opsiynau

Dewiswch 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran

Blwyddyn Olaf Craidd (60 Credyd)

Rhaid i bob myfyriwr gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY35700

Astudiaethau Trosi ac Addasu

CY35900

Prosiect Hir

Semester 2
CY35720

Astudiaethau Trosi ac Addasu

CY35940

Prosiect Hir

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Dewiswch 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal