Cynlluniau Astudio

BA Cymraeg / Drama a Theatr [QW54]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2000/2001

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 1 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio 20 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

Blwyddyn 1 Opsiynau

Yn amodol ar ofynion eu cynllun gradd arall gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) dewis o blith y modiwlau canlynol:

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC20040

Ymarfer Cynhyrchu 1

Semester 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Mae CY20520 a CY21420 yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2 Opsiynau

Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) ddewis rhwng 20 a 40 credyd o'r modiwlau canlynol:

Semester 1
TC20200

Prosiect Ymchwil Ymarferol

TC21300

Sgiliau Sgriptio

Semester 2
TC20220

Prosiect Ymchwil Ymarferol

TC21320

Sgiliau Sgriptio

TC26220

Theatr Gyfoes yng Nghymru

Blwyddyn 2 Opsiynau

Dewiswch rhwng 20 a 40 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran / Choose between 20 and 40 credits of Level 2 modules in the Department

Blwyddyn Olaf Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC31440

Ymarfer Cynhyrchu 2

Semester 2

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

Mae'r modiwl yma yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu blwyddyn olaf:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Dewiswch rhwng 40 a 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran / Choose between 40 and 60 credits of Level 3 modules in the Department

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Yn amodol ar ofynion eu cynllun gradd arall gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Cyfun) ddewis rhwng 20 a 40 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC31320

Cynhyrchiad Annibynnol

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

TC36220

Theatr Gyfoes yng Nghymru

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal