Cynlluniau Astudio

BA Irish Language and Literature/Education [QX5H]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Cyfun - ar gael ers 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 4 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (20 Credyd)

All students; beginners and non-beginners must take:

Semester 1
IR11900

Introduction to Old Irish

Semester 2
IR11920

Introduction to Old Irish

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

You must take either the ED (English) or the AD (Cymraeg) modules

Semester 1
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

ED14520

Children's Development and Learning

Semester 2
AD13820

Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu

ED13820

The Learner and the Learning Environment

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Non-beginners must take: IR11200, IR11220. Beginners must take: IR10620 and IR12220.

Semester 1
IR10620

Introduction to Modern Irish Language I

IR11200

Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners

Semester 2
IR11220

Modern Irish Language and Literature for Non-Beginners

IR12220

Introduction to Modern Irish Language II

Blwyddyn 1 Opsiynau

Choose one module (20 credits)

Semester 1
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

AD13620

Sgiliau Allweddol i Brifysgol

ED10120

Policies and Issues in Education

ED13620

Key Skills for University

ED14620

Health and Wellbeing in the Early Years

Semester 2
AD14320

Datblygiad Iaith

ED13720

Play and Learning:Theory and Practice

ED14120

Inclusive Learning Practices

ED14220

Numeracy and Literacy for All

ED14320

Language Development

Blwyddyn 1 Dewis agored

Students may choose from the following list, together with any other modules allowed by the Faculty, up to a total of 60 credits:

Semester 1
IR11720

Introduction to the Literature of Gaelic Ireland

IR11800

The Celts: A Contested Legacy

Semester 2
IR11820

The Celts: A Contested Legacy

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (60 Credyd)

Students must take the following modules

Semester 1
IR21900

Old Irish (Language + Literature) 1+2

IR22520

Middle Irish Texts in Context

IR23120

Modern Irish (Langauge and Literature)

Semester 2
IR21920

Old Irish (Language + Literature) 1+2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

You must take either the ED or AD module

Semester 1
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

ED20120

Psychology of Learning and Thinking

Semester 2

Blwyddyn 2 Opsiynau

OPTIONAL MODULES : You must take 20/40-60 credits, ensuring a total of 100-140 credits over the 2nd and final years, from:

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

AD20600

Gweithio Gyda Phlant

AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

ED20600

Working with Children

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

ED24520

Policies and Perspectives of Learning Difference and Inclusion

Semester 2
AD20320

Dulliau Ymchwil

AD20620

Gweithio Gyda Phlant

ED20320

Research Methods

ED20620

Working with Children

ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Blwyddyn 3 Craidd (60 Credyd)

Your compulsory year Abroad module for Education

Semester 1
EDS0000

Abroad Year Credits

Semester 2
EDS0060

Abroad Year Credits

Blwyddyn 3 Craidd (60 Credyd)

Rhaid treulio blwyddyn yn dilyn cyrsiau Brifysgol yn Iwerddon / You must follow courses from a University in Ireland

Semester 1
IRS0000

Abroad Year Credits

Semester 2
IRS0060

Abroad Year Credits

Blwyddyn Olaf Craidd (60 Credyd)

Students must take the following modules

Semester 1
IR32220

Princes, Priests and Poets: Reading Early Modern Gaelic Prose

IR32300

Early Irish Saga Literature

IR32500

Modern Irish (Language and Literature) 3+4

Semester 2
IR32320

Early Irish Saga Literature

IR32520

Modern Irish (Language and Literature) 3+4

Blwyddyn Olaf Craidd TT/Opsiynau

You must take either ED or AD module

Semester 1
AD30120

Gwerthuso ac Adlewyrchu ar Sgiliau Dysgu yn Gritigol

ED30120

Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills

Semester 2

Blwyddyn Olaf Opsiynau

OPTIONAL MODULES : You must take 20/40-60 credits, ensuring a total of 100-140 credits over the 2nd and final years. You must only take either the AD or the ED module

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

AD33600

Traethawd Hir

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

ED33600

Major dissertation

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD33640

Traethawd Hir

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED33640

Major dissertation

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal