Cynlluniau Astudio

MA  Art History [V393]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun - iawn o 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (180 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AHM0200

Research Project

AHM0900

Artworld: Contemporary Practice in Context (for Students of Art History)

ARM0120

Vocational Practice

Semester 2
AHM0260

Research Project

AHM0940

Artworld: Contemporary Practice in Context (for Students of Art History)

Semester 3
AHM0460

Dissertation