Cynlluniau Astudio

MA  Fine Art [W191]

Blwyddyn Academaidd: 2024/2025Cynllun - iawn o 2002/2003

Hyd (astudio Llawn Amser): 1 blwyddyn

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1  Craidd (100 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 1
AHM1000

Artworld: Contemporary Practice in Context (for Students of Fine Art)

ARM0120

Vocational Practice

Semester 2
AHM1020

Artworld: Contemporary Practice in Context (for Students of Fine Art)

ARM0460

Exhibition 1: Consolidation

Blwyddyn 1  Craidd (60 Credyd)

Modiwl(au) gorfodol.

Semester 3
ARM0260

Exhibition 2: Resolution

Blwyddyn 1  Craidd TT/Opsiynau

You must take the following module, choose a semester 1 or 2:

Semester 1
ARM0520

Portfolio: Development

Semester 2
ARM0520

Portfolio: Development