Cynlluniau Astudio

BA Drama a Theatr [W401]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 1999/2000

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth; Prif Ysgoloriaeth CCC;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd (60 Credyd)

Compulsory module(s).

Blwyddyn 1 Opsiynau

Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Sengl) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
AD19220

Datblygiad Plant

CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC20040

Ymarfer Cynhyrchu 1

Semester 2

Blwyddyn 2 Opsiynau

Gellir dewis gweddill y modiwlau o blith opsiynau cyfrwng Cymraeg eraill gan gynnwys y modiwlau canlynol:

Semester 1
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

TC20200

Prosiect Ymchwil Ymarferol

TC22420

Ffilmiau Dogfen

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

TC20220

Prosiect Ymchwil Ymarferol

TC21820

Ffilm a Chyfryngau Cymru

TC26220

Theatr Gyfoes yng Nghymru

Blwyddyn Olaf Craidd (40 Credyd)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC31440

Ymarfer Cynhyrchu 2

Semester 2

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Sengl) o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
TC32520

Ffilmiau Dogfen

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC31320

Cynhyrchiad Annibynnol

TC31920

Ffilm a Chyfryngau Cymru

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

TC36220

Theatr Gyfoes yng Nghymru

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Sengl) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
TC32120

Genrau Teledu

Semester 2

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal