Cynlluniau Astudio

BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi [W840]

Blwyddyn Academaidd: 2021/2022Cynllun Anrhydedd Sengl - ar gael ers 2021/2022

Hyd (astudio Llawn Amser): 3 blwyddyn

Yn gymwys am wobrau:Gwobrau safonol; Ysgoloriaeth Rhagoriaeth;

Rheolau Rhan 1

Blwyddyn 1 Craidd TT/Opsiynau

Llwybr: * Iaith gyntaf ‘gyda’ Lefel A – modiwlau craidd iw: CY???20, CY13120, CY11420. * Iaith gyntaf ‘heb’ Lefel A – modiwlau craidd iw: CY???20, CY13120, CY11720. * Ail iaith – modiwlau craidd iw: CY11720, CY11620, CY??20.

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Blwyddyn 1 Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr dilyn llwybr gywir.

Blwyddyn 1 Opsiynau

Dewis 60 credyd o blith modiwlau awdurdodedig Rhan 1 Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd neu adran arall.

Rheolau Rhan 2

Blwyddyn 2 Craidd TT/Opsiynau

Llwybr: * Iaith gyntaf ‘gyda’ Lefel A – modiwlau craidd iw: CY20420, CY20120. * Iaith gyntaf ‘heb’ Lefel A – modiwlau craidd iw: CY21420, CY20420. * Ail iaith – modiwlau craidd iw: CY21420, CY20420.

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

CY20400

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

CY20420

Gweithdai Ysgrifennu Creadigol

CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Blwyddyn 2 Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr dilyn llwybr gywir.

Blwyddyn 2 Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr dewis modiwl craidd CY26120 yn yr ail blwyddyn, neu CY36120 yn y drydedd flwyddyn.

Semester 2
CY26120

Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru

Blwyddyn 2 Opsiynau

Dewis 60-80 credyd o blith modiwlau awdurdodedig Rhan 2 Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd neu adran arall.

Semester 1
CY22320

Cymraeg Ddoe a Heddiw: cyflwyniad i ieithyddiaeth

CY23620

Rhyddiaith y Dadeni

CY24220

Traddodiad benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400–1800

CY24520

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi

CY25700

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Semester 2
CY23420

Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200

CY25320

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif (1900-1979)

CY25720

Astudiaethau Trosi ac Addasu

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr dilyn llwybr gywir.

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Llwybr: * Iaith gyntaf ‘gyda’ Lefel A – modiwlau craidd iw: CY30420. * Iaith gyntaf ‘heb’ Lefel A – modiwlau craidd iw: CY31120, CY30420. * Ail iaith – modiwlau craidd iw: CY31120, CY30420.

Semester 1
CY30400

Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol

CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY30420

Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol

CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Rhaid i bob myfyriwr dewis modiwl craidd CY36120 yn yr drydedd blwyddyn, os iw heb dilyn CY26120 yn yr ail flwyddyn.

Semester 2
CY36120

Y Golygydd a Diwydiant Cyhoeddi Cymru

Blwyddyn Olaf Opsiynau

Dewis 60-100 credyd o blith modiwlau awdurdodedig Rhan 2 Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd neu adran arall.

Semester 1
CY32320

Cymraeg Ddoe a Heddiw: Cyflwyniad i ieithyddiaeth

CY33620

Rhyddiaith y Dadeni

CY34220

Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth 1400-1800

CY34520

Y Gynghanedd: Cwrs Trochi

CY35700

Astudiaethau Trosi ac Addasu

CY36000

Traethawd Estynedig

Semester 2
CY33420

Y Chwedl Arthuraidd cyn 1200

CY35320

Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79

CY35720

Astudiaethau Trosi ac Addasu

CY36040

Traethawd Estynedig

Gwobrau safonol Prifysgol Aberystwyth

  • Ysgoloriaethau Mynediad / Gwobr Teilyngdod
  • Bwrsariaeth Chwaraeon
  • Bwrsariaeth Cerddoriaeth
  • Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Ryngwladol
  • Bwrsariaethau Llety
  • Bwrsariaethau Aberystwyth
  • Bwrsariaethau Gadael Gofal