Categori Preswyl a Ffioedd Dysgu

Pennir statws ffioedd dysgu gan gyfuniad o ffactorau megis preswyliad, statws mewnfudo a chenedligrwydd. Gellir cael y cyngor diweddaraf ar ffioedd dysgu ar wefan Cyngor y DU dros Faterion Myfyrwyr Rhyngwladol (UKCISA). 

Yn dilyn ymadawiad y DU â’r UE, mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cadarnhau na fydd myfyrwyr o’r UE, nad oes ganddynt Statws Setledig neu Gyn-sefydlog o dan Gynllun Setliad y DU, bellach yn gymwys i gael statws ffioedd cartref. Felly bydd ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr yr UE sydd heb Statws Setledig neu Ragosodedig yn cael eu codi yn unol â ffioedd rhyngwladol (o 2021/22 ymlaen). 

Cysylltwch â staff yn y Swyddfa Derbyn Graddedigion os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â statws eich ffioedd.