Beth yw'r gofynion mynediad?

Mae gan bob cwrs ei ofynion mynediad academaidd a Saesneg ei hun ac mae'r rhain yn amrywio o raglen i raglen, ac o adran academaidd i adran academaidd. Cyhoeddir y gofynion mynediad ar dudalen y cwrs perthnasol yn https://cyrsiau.aber.ac.uk/