Beth am yswiriant iechyd?

Dylai gwladolion yr AEE wneud cais am gerdyn EHIC yn eu mamwlad cyn teithio i Aberystwyth. Bydd hyn yn caniatáu mynediad i Wasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) y DU.

Rhaid i wladolion nad ydynt o'r AEE, sydd angen fisas, dalu Tâl Iechyd Mewnfudo drost eu hunain ac unrhyw ddibynyddion cyn gwneud cais am eu fisa myfyriwr (cyffredinol) Haen 4.

I gael trosolwg, gweler y wybodaeth a ddarparwyd gan UKCISA.