Cymorth yn y Gweithle

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu cymorth yn y gweithle i’w staff i gyd. Gallai hynny gynnwys cymorth o ran iechyd neu anableddau, gan gynnwys profion llygaid am ddim neu iechyd galwedigaethol. Efallai y bydd modd cynorthwyo drwy drefniadau gweithio hyblyg, gofal plant neu weithgareddau y tu allan i’r ysgol. Mae’r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth a ffynonellau eraill o gymorth i’ch helpu chi yn eich gwaith.