Materion Ariannol

Mae sut y byddwch yn ariannu eich astudiaethau’n ystyriaeth bwysig wrth i chi feddwl am wneud cais i astudio yn y brifysgol.

Yn yr adran hon, rydym wedi cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am gyllid myfyrwyr i’ch helpu i ddeall mwy am ffioedd Prifysgol, ffyrdd y gallwch ariannu eich astudiaethau a’r cymorth y gallai fod gennych hawl iddo.

 

Yn Aberystwyth, mae gennym lawer o becynnau deniadol o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a gwobrau na fydd yn rhaid ichi eu had-dalu; ac maent yn ychwanegol at unrhyw grantiau a benthyciadau y gallech fod yn eu cael. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalennau'r Ysgoloriaethau.

Os na allwch ddod o hyd i’r ateb rydych yn chwilio amdano yn yr adran hon, mae croeso i chi gysylltu â’r Adran Gyllid Yma.