Ffilmio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Rydym yn croesawu ffilmio o bob math ym Mhrifysgol Aberystwyth Mae ei chredydau ffilmio diweddar yn cynnwys My Happy Ending (2023 gydag Andie Macdowell) a The Crown (2019, Tymor 3, Pennod 6).

Gall Prifysgol Aberystwyth gynnig llawer mwy nag ystafelloedd addysgu a llety nodweddiadol Prifysgolion eraill. Mae ein safleoedd yn cynnwys tir fferm helaeth, canolfan geffylau, fferm laeth, hyfforddiant meddygol, cyfleusterau milfeddygol, coetiroedd, tai gwydr robotig, a hyd yn oed plasty gwledig hanesyddol.

Gydag ein hystod eang o lety mewnol ac arlwyaeth o ansawdd uchel, rydym fewn sefyllfa i fodloni eich anghenion lletygarwch. Rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid lleol i gwrdd ag anghenion arbenigol.

Cysylltwch â ni heddiw.