Amdanom Ni

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cydweithio gyda nifer o bartneriaid yng Nghymru, y DU a thramor sydd yn ehgangu'r cyfleoedd dysgu ac addysgu i'w staff a'i myfyrwyr.  Er mwyn sicrhau bod gweithgareddau cydweithredol yn cael eu datblygu, rheoli a'u arolygu yn effeithiol, mae angen i staff ddarllen y canllawiau isod ac i gwblhau'r dogfennau priodol.

Mae angen i staff ddilyn y canllawiau a threfniadau hyn ar gyfer pob gweithgaredd cydweithredol meant am ddatblygu; ceir arweiniad ar y ddehongliad o weithgaredd cydweithredol ym Mhennod B10 yr ASA: Rheoli Trefniadau Cydweithredol.

Mae'n rhaid bpd staff hefyd yn ymwybodol o'r arweiniad y darperir gan yr ASA ym mhenodau B1-9 o'i côd Ansawdd, sydd yn amlinellu'r meysydd o dapariaeth ar y cyd sydd angen cael eu rheoli yn effeithlon.