Darpariaeth Gydweithredol - Gwybodaeth (Pennod 8 LlAA)

Mae gwybodaeth Darpariaeth Gydweithredol ar gyfer staff yn cael ei gymryd o Bennod 8 y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.

Cysylltwch â'r Swyddfa Cydweithredu ar (01970) 62 2014 neu drwy collaboration@aber.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.

 

Adran 8.1 – Cyflwyniad

 • Bwrdd y Ddarpariaeth Gydweithrediadol
 • Pam Partneriaethau?
 • Dogfennau Darpariaeth Gydweithredol

Adran 8.2 - Teipoleg Gweithgaredd Partneriaethau Cydweithrediadol

 

Adran 8.3 - Prif Egwyddorion

 

Adran 8.4 - Cymorth, Cyfarwyddyd a Chyfrifoldebau

 • Prosiect Partneriaeth - Staff Allweddol
 • Adran Academaidd
 • Tiwtor(iaid) / Academydd(ion) Cyswllt
 • Swyddfa Partneriaethau Academaidd
 • Rheolwr Partneriaethau Academaidd
 • Cyllid
 • Y Gyfadran
 • Cymorth Ychwanegol i'r Prosiect
 • Arweinydd Rhaglen Partneriaeth
  • Swyddogaeth
  • Prif feysydd cyfrifoldeb
  • Gwybodaeth Gyhoeddus
  • Cadw cyswllt â staff y Partner
  • Derbyn Myfyrwyr, Gweinyddu, a Mynediad at Adnoddau
  • Achredu Dysgu Blaenorol
  • Dysgu ac Addysgu
  • Asesu
  • Monitro
 • Tiwtor Cyswllt
  • Swyddogaeth
  • Prif feysydd cyfrifoldeb
  • Gwybodaeth Gyhoeddus
  • Cadw cyswllt â staff y Partner
  • Derbyn Myfyrwyr, Gweinyddu, a Mynediad at Adnoddau
  • Achredu Dysgu Blaenorol
  • Dysgu ac Addysgu
  • Asesu
  • Monitro

Adran 8.5 - Cymorth, Cyfarwyddyd a Chyfrifoldebau

 

Adran 8.6 - Sefydlu Partneriaeth ac Amserlenni ar gyfer Datblygu

 • Siartiau llif

Adran 8.7 – Rheoli Cymeradwyaeth ac Ol-gymeradwyaeth

 • Cam 1: Cymeradwyaeth Strategol (Cyfnod Cynllunio)
  • Cael Cymeradwyaeth y Gyfadran
  • Diwydrwydd Dyladwy Cychwynnol
  • Cymeradwyaeth i symud y cais ymlaen / terfynu'r cais
 • Cam 2: Cymeradwyaeth y Brifysgol (Cyfnod Archwilio Manwl a Datblygu Rhaglen)
  • Diwydrwydd Dyladwy Sicrhau Ansawdd a Datblygiad Academaidd
  • Ymweliad Safle â'r Sefydliad
  • Diwydrwydd Dyladwy Ariannol
  • Yr Achos Busnes
  • Cymeradwyaeth ar lefel y Brifysgol a'r Memorandwm o Gytundeb (MOG)
  • Memorandwm o Gytundeb
 • Cam 3: Ol-Gymeradwyaeth (Selfydlu, Rheolaeth Weithredol, a Monitro)
  • Sefydlu
  • Rheolaeth Weithredol
  • Cofrestr y Ddarpariaeth Gydweithrediadol
  • Llawlyfr Gweithredu
  • Byrddau Rhaglenni ar y Cyd
  • Monitro ac Adolygu
  • Monitro Darpariaeth Partneriaeth Gydweithrediadol
  • Monitro Blynyddol ac Achlysurol
  • Gweithdrefn os oes Testun Pryder
  • Cloriannu Perfformiad Partner (CPP)
  • Panel Adolygiad CCP
  • Adroddiad CCP
  • Adnewyddu Cytundeb
  • Cwblhau Cytundeb
  • Asesu Canlyniadau
  • Adolygiad Achos Busnes
  • Cloriannu Perfformiad Partner
  • Canlyniadau'r Argymhellion

Adran 8.8 - Cyfrifoldebau'r Sefydliad sy'n Dyfarnu

 • Cyhoeddusrwydd
 • Gweithredu
 • Safonau Academaidd
 • Staff Cymeradwy
 • Denu a Derbyn Myfyrwyr
 • Cyfrifoldebau tuag at Fyfyrwyr
 • Asesu Myfyrwyr ar Raglenni a Ddysgir trwy Gwrs
 • Apeliadau, Cwynion a Chamymddygiad Academaidd
 • Cyfrifoldebau'r Partner Sefydliad
  • Mae'r dystysgrif a'r/neu'r trawsgrifiad yn cofnodi
 • Cyflwyno
 • Adnewyddu
 • Terfynu

Adran 8.9 - Canllawiau, Siartiau llif a ffurflenni cais