Gwybodaeth i Staff

Mae gwybodaeth Darpariaeth Gydweithredol ar gyfer staff yn cael ei gymryd o Bennod 8 y Llawlyfr Ansawdd Academaidd.

Cysylltwch â'r Swyddfa Cydweithredu ar (01970) 62 2014 neu drwy collaboration@aber.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.