Rhestr o Gysylltiadau

Mae'r Adrannau wedi rhoi gwybod y dylai myfyrwyr (Israddedig ac Uwchraddedig) anfon eu Ffurflenni Amgylchiadau Arbennig, gyda'r holl dystiolaeth ategol berthnasol, at y staff a enwir isod yn yr adrannau hynny lle y maent yn cymryd modiwlau:

Adrannau Ebost   
Celf

artschool@aber.ac.uk

Adran y Gwyddorau Bywyd

fels-sc-ext@aber.ac.uk

Cyfrifiadureg

fbrstaff@aber.ac.uk

Adran Astudiaethau Gwybodaeth dis-dept@aber.ac.uk

Adran Gwasanaethau Gwybodaeth (TUAAU)

thestaff@aber.ac.uk 

Yr Ysgol Addysg

education@aber.ac.uk

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol english@aber.ac.uk 
Ieithoedd Modern ieithoeddmodern@aber.ac.uk
Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

fels-sc-ext@aber.ac.uk

Hanes a Hanes Cymru history-enquiries@aber.ac.uk
Gwleidyddiaeth Ryngwladol

inpstaff@aber.ac.uk

Ysgol Busness

abs-enquiries@aber.ac.uk

Adran y Gyfraith a Throseddeg

 law@aber.ac.uk

Mathemateg

fbrstaff@aber.ac.uk

Ffiseg

fbrstaff@aber.ac.uk

Seicoleg

fels-sc-ext@aber.ac.uk

Theatr, Ffilm a Theledu

tfts-specialcircs@aber.ac.uk

Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 welsh@aber.ac.uk/celtic@aber.ac.uk/cymraeg@aber.ac.uk