Rhestr Staff

Mae'r Adrannau wedi rhoi gwybod y dylai myfyrwyr anfon eu Ffurflenni Amgylchiadau Arbennig, gyda'r holl dystiolaeth ategol berthnasol, at y staff a enwir isod yn yr adrannau hynny lle y maent yn cymryd modiwlau:

AdrannauEnwEbost    Nodi
Celf

Swyddfa Gyffredinol

artschool@aber.ac.uk

Israddedigion a
Uwchraddedigion
Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Swyddfa

Gyffredinol

fels-sc-ext@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion

Gofynnir i chi ddychwelyd copiau caled ynghŷd â tystiolaeth ychwanegol i'r Swyddfa SAT [Adeilad Edward Llwyd] wedi ei wedi'i marcio "Amgylchiadau Arbennig"

Cyfrifiadureg

Derbynfa Swyddfa Cyfrifiadureg 

 

fbrstaff@aber.ac.uk

 

Israddedigion Uwchraddedigion. Gofynnir i chi ddychwelyd copiau caled ynghŷd â tystiolaeth ychwanegol i Michelle Symes Llandinam B52

Adran Astudiaethau Gwybodaeth Swyddfa Gyffredinol dis-dept@aber.ac.uk Israddedigion a Uwchraddedigion 
Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes


Swyddfa Gyffredinol


education@aber.ac.uk
Israddedigion a Uwchraddedigion 
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Swyddfa Gyffredinol  english@aber.ac.uk  Uwchraddedigion
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Swyddfa

Gyffredinol

english@aber.ac.uk  Israddedigion Rhan 1 & 2
Ieithoedd Modern Swyddfa Gyffredinol eurstaff@aber.ac.uk  Israddedigion a Uwchraddedigion
Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Swyddfa Gyffredinol

fels-sc-ext@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion
Hanes a Hanes Cymru Swyddfa Gyffredinol history-enquiries@aber.ac.uk Israddedigion
Uwchraddedigion
Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Swyddfa Gyffredinol

inpstaff@aber.ac.uk

Israddedigion

Uwchraddedigion

Ysgol Busness

Swyddfa Gyffredinol

abs-enquiries@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion
Adran y Gyfraith a Throseddeg

Swyddfa Gyffredinol

 law@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion
Mathemateg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol MP-2.47 

 

fbrstaff@aber.ac.uk

 

Israddedigion a Uwchraddedigion. Gofynnir i chi ddychwelyd copiau caled ynghŷd â tystiolaeth ychwanegol i Michelle Symes Llandinam B52
Ffiseg

Adeilad y Gwyddorau Ffisegol MP-2.47 

fbrstaff@aber.ac.uk

 

Israddedigion a Uwchraddedigion. Gofynnir i chi ddychwelyd copiau caled ynghŷd â tystiolaeth ychwanegol i Michelle Symes Llandinam B52
Seicoleg Swyddfa Gyffredinol 

fels-sc-ext@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion
Theatr, Ffilm a Theledu Swyddfa Gyffredinol

tfts@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion
Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Swyddfa Gyffredinol

 welsh@aber.ac.uk/celtic@aber.ac.uk/cymraeg@aber.ac.uk

Israddedigion a Uwchraddedigion