Amserlennu

Amserlenni

  Croeso i hafan y prosiect Amserlenni. Ar y tudalennau hyn byddwn yn darparu mwy o fanylion am symud o amserlen addysgu ddatganoledig i sefydlu amserlen ganolog sy’n cael ei chyd-drefnu ac sy’n rheoli archebu ystafelloedd y Brifysgol

Eich Swyddog Amserlenni

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau am eich amserlen myfyrwyr unigol at eich swyddog amserlenni adrannol yn y lle cyntaf

Amserlenni

Mae'r Brifysgol wedi buddsoddi adnoddau sylweddol i mewn i'r system amserlen eleni gyda'r nod o wella profiad y myfyrwyr ac i wneud y defnydd gorau o'n mannau addysgu.