3. Asesu Cynlluniau trwy Gwrs

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Adran 3 PDF

 • 3.1 Cynlluniau Astudio a Ddysgir
 • 3.2 Polisi a Gweithdrefnau Asesu
 • 3.3 Cyflwyno Gwaith Cwrs
 • 3.4 Monitro Cynnydd Academaidd
 • 3.5 Gweithdrefnau Marcio a Safoni
 • 3.6 Ymddygiad Academaidd
 • 3.7 Arholiadau a Byrddau Arholi
 • 3.8 Amgylchiadau Arbennig ac Addasiadau Rhesymol
 • 3.9 Estyniad Gwaith Cwrs
 • 3.10 Ailsefyll Arholiadau Dramor
 • 3.11 Swyddogaeth Darllenydd/Amanuensis yn yr arholiadau
 • 3.12 Adolygwyr Mewnol
 • 3.13 Templedau