Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Coronafeirws: I weld gwybodaeth am y camau rydym yn eu cymryd yng nghyswllt asesiadau, arholiadau a materion academaidd, ewch i’r tudalennau Cwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr a staff: https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/coronavirus-info/ ac https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/coronavirus-faqs-for-students/assignments-exams-and-academic-matters/ a 4.15 - 4.18 o'r Confensiynau Arholi https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/exam-conventions/

Mae'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd yn ffynhonnell hwylus ar gyfer polisiau, rheoliadau a gweithdrefnau sy'n cefnogi rheolaeth safonau ac ansawdd academaidd yn Aberystwyth. Mae i'w ddefnyddio gan aelodau staff, arholwyr allanol, adolygwyr allanol a phartneriaid cydweithredol. 

 

Prif gysyllitauda Y Gofrestrfa ar gyfer materion sicrwydd ansawdd:

Mrs Kim Bradick, Dirprwy Cofrestrydd  krb@aber.ac.uk

Kerry Bertenshaw, Cofrestrydd Cynorthwyol kkb@aber.ac.uk - Cyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Anka Furlan, Rheolwr Ansawdd anf@aber.ac.uk - Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd

Anna Cole, Rheolwr Ansawdd amc@aber.ac.uk - Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol

Gellir anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch materion sicrwydd ansawdd at:sicrwydd-ansawdd@aber.ac.uk

 

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch darpariaeth gydweithredol at:

Judith Shepherd, Dirprwy Cofrestrydd

Partneriaethau Academaidd a Darpariaeth Gydweithredol

collaboration@aber.ac.uk