Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Coronafeirws: 2020/21 Blwyddyn Academaidd: I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y camau rydym yn eu cymryd yng nghyswllt asesiadau, arholiadau a materion academaidd, ewch i’r tudalennau Cwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr a staff: https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/living-and-learning-in-aberystwyth-2021-22/  ac https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/living-and-learning-in-aberystwyth-2021-22/students/your-studies/faqs/

Mae'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd yn ffynhonnell hwylus ar gyfer polisiau, rheoliadau a gweithdrefnau sy'n cefnogi rheolaeth safonau ac ansawdd academaidd yn Aberystwyth. Mae i'w ddefnyddio gan aelodau staff, arholwyr allanol, adolygwyr allanol a phartneriaid cydweithredol. 

 

Prif gysyllitauda Y Gofrestrfa ar gyfer materion sicrwydd ansawdd:

Mrs Kim Bradick, Dirprwy Cofrestrydd  krb@aber.ac.uk

Kerry Bertenshaw, Cofrestrydd Cynorthwyol kkb@aber.ac.uk - Cyfadran Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Anka Furlan, Rheolwr Ansawdd anf@aber.ac.uk - Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd

Anna Cole, Rheolwr Ansawdd amc@aber.ac.uk - Cyfadran Busnes a'r Gwyddorau Ffisegol

Gellir anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch materion sicrwydd ansawdd at: qaestaff@aber.ac.uk

 

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch darpariaeth gydweithredol at:

Judith Shepherd, Dirprwy Cofrestrydd

Partneriaethau Academaidd a Darpariaeth Gydweithredol

collaboration@aber.ac.uk