Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Mae'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd yn ffynhonnell hwylus ar gyfer polisiau, rheoliadau a gweithdrefnau sy'n cefnogi rheolaeth safonau ac ansawdd academaidd yn Aberystwyth. Mae i'w ddefnyddio gan aelodau staff, arholwyr allanol, adolygwyr allanol a phartneriaid cydweithredol. 

 

Prif gysyllitauda Y Gofrestrfa ar gyfer materion sicrwydd ansawdd:

Mrs Kim Bradick, Dirprwy Cofrestrydd  krb@aber.ac.uk

Kerry Bertenshaw, Cofrestrydd Cynorthwyol kkb@aber.ac.uk

Anka Furlan, Rheolwr Ansawdd anf@aber.ac.uk

Gellir anfon unrhyw ymholiadau cyffredinol ynghylch materion sicrwydd ansawdd at: qaestaff@aber.ac.uk

 

Dylid cyfeirio ymholiadau ynghylch darpariaeth gydweithredol at:

Judith Shepherd, Dirprwy Cofrestrydd

Partneriaethau Academaidd a Darpariaeth Gydweithredol

collaboration@aber.ac.uk