Ynglŷn â'r Gofrestrfa Academaidd

Yr Gofrestrfa Academaidd yw canolbwynt gweinyddiaeth academaidd y brifysgol, ac mae’n gyfrifol am reoli, cydlynu a darparu amrywiaeth o wasanaethau a gweithgareddau o fewn y sefydliad.

Mae’n cwmpasu’r swyddogaethau canlynol:

  • Cefnogaeth ar gyfer Sicrhau Ansawdd
  • Arolygaeth dros Ddarpariaeth Gydweithredol
  • Derbyn myfyrwyr Israddedig ac Uwchraddedig
  • Cofnodion Myfyrwyr
  • Rheoliadau Academaidd
  • Byrddau Arholi’r Ssenedd
  • Cefnogaeth ysgrifenyddol i Bwyllgorau Prifysgol
  • Cwynion Academaidd gan fyfyrwyr ac Apeliadau Academaidd

Cysylltwch â Ni