Ardystio

Ar hyn o bryd, bydd oedi wrth ddosbarthu copiau caled o'r isod:

  • Copïau Newydd o Dystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth (2 wythnos)
  • Llythyrau yn cadarhau Statws Myfyriwr (1 wythnos)
  • Llythyrau yn cadarhau Graddau Prifysgol Aberystwyth (1 wythnos)
  • Trawsgrifiad Academaidd (1 wythnos)

Byddwn yn gallu dosbarthu copiau digidol o Lythyrau a Trawsgrifiadau yn ystod y cyfnod yma o fewn 2-3 diwrnod gwaith o ddyddiad y cais.

Mae'r Uned Ardystio yn gallu eich helpu hefo:

Os oes angen cyngor arnoch dylech gysylltu â ni drwy e-bost ar aocstaff@aber.ac.uk 

Oriau Swyddfa:
Dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
A'r gau Dydd Sadwrn a dydd Sul.

Manylion cyswllt:
Cofrestrfa Academaidd
Ystafell 1.11, Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FB

01970 622016 / 01970 622354

aocstaff@aber.ac.uk