Ardystio

Mae'r Uned Ardystio yn gallu eich helpu hefo:

Os oes angen cyngor arnoch dylech gysylltu â ni drwy e-bost ar aocstaff@aber.ac.uk neu gallwch alw yn y Cofrestrfa Academaidd, ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.  Oriau agor:

Dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
A'r gau Dydd Sadwrn a dydd Sul.

Manylion cyswllt:

Cofrestrfa Academaidd
Ystafell F11, Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FB

01970 622016 / 01970 622354

aocstaff@aber.ac.uk

Staff o fewn yr uned

Karen Morgan
Glenda Evans
Steffan Wyn Owen