Ardystio

Hysbyseb ynglŷn â Coronafeirws: Yn dilyn cyngor diweddar gan y Llywodraeth, mi fyddwn ni cymaint â phosibl yn parhau i weithio, ond mae ein tîm bellach yn gweithio gartref hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Yn anffodus, er ein bod ynymdrechu i gynnal gwasanaeth busnes fel arfer trwy gydol y cyfnod hynod heriol hwn, nid yr ydym ar hyn o bryd yn gallu darparu dogfennaeth copi caled. Mae hyn yn cynnwys ond nid yw wedi ei gyfyngu i ddarpariaeth o’r canlynol:

  • Tystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth
  • Copïau Newydd o Dystysgrifau Gradd Prifysgol Aberystwyth
  • Llythyrau yn cadarhau Statws Myfyriwr
  • Llythyrau yn cadarhau Graddau Prifysgol Aberystwyth
  • Trawsgrifiad Academaidd

Byddwn yn gallu dosbarthu copiau digidol o Lythyrau a Trawsgrifiadau yn ystod y cyfnod yma.

Ewch i'n gwefan Coronafeirws lle rydyn ni'n postio gwybodaeth yn rheolaidd ac yn diweddaru ein Cwestiynau Cyffredin. https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/

Mae'r Uned Ardystio yn gallu eich helpu hefo:

Os oes angen cyngor arnoch dylech gysylltu â ni drwy e-bost ar aocstaff@aber.ac.uk neu gallwch alw yn y Cofrestrfa Academaidd, ar llawr cyntaf Adeilad Cledwyn, Penglais.  Oriau agor:

Dydd Llun i ddydd Iau 9am i 5pm
Dydd Gwener 9am i 4pm
A'r gau Dydd Sadwrn a dydd Sul.

Manylion cyswllt:

Cofrestrfa Academaidd
Ystafell F11, Llawr Cyntaf
Adeilad Cledwyn
Penglais
Aberystwyth
SY23 3FB

01970 622016 / 01970 622354

aocstaff@aber.ac.uk

Staff o fewn yr uned

Karen Morgan
Glenda Evans
Steffan Wyn Owen