Mrs Clare Richards

Mrs Clare Richards

Cynorthwy-ydd Cyllidol

Adran Gyllid

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 9:00-16:15
  • Dydd Mawrth 9:00-16:15
  • Dydd Mercher 8:45-16:30
  • Dydd Iau 8:45-16:30