Gwybodaeth i Gwsmeriaid

Telerau Talu

30 diwrnod

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â thalu anfoneb , cysylltwch â'r tîm Gweithrediadau Ariannol ar (01970) 622043 neu ffioedd@aber.ac.uk 

Dulliau talu

Talu Ar-lein

I dalu trwy gerdyn credyd / debyd ar-lein dilynwch y ddolen uchod.

 

Telerau ac amodau