Gwybodaeth i Gwsmeriaid

Telerau Talu

30 diwrnod

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â thalu anfoneb , cysylltwch â'r swyddfa ffioedd ar (01970) 628434 neu ffioedd@aber.ac.uk 

Dulliau talu

Talu Ar-lein

I dalu trwy gerdyn credyd / debyd ar-lein dilynwch y ddolen uchod.

Arian

Yn berson yn y Swyddfa Arian Parod a Ffioedd, Canolfan Croesawu Myfyrwyr.

Cerdyn Credyd/Debyd

Visa, Visa Debit, Mastercard, Maestro, Visa Electron.

Naill ai yn bersonol y Swyddfa Arian Parod a Ffioedd, Canolfan Croesawu Myfyrwyr neu drwy ffonio (01970) 628434.

Fydd rhaid cael rhif cyfeirnod y myfyriwr ar gael wrth ddefnyddio'r dull hwn o dalu os gwelch yn dda.

Trosglwyddo Banc

Dylid talu trwy Drosglwyddiad Banc i 'Aberystwyth University General Account', Lloyds TSB, Caerdydd, gan ddefnyddio'r manylion canlynol:

Rhif y Cyfrif 00307826
Rhif Cod 30-91-63

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Dyfynnwch International Bank Account Number (IBAN) ynghyd â Chod Adnabod Banc SWIFT (BIC) fel a ganlyn:

IBAN GB71LOYD30916300307826
BIC LOYDGB21143
BANK ADDRESS

Lloyds TSB Bank Plc

1-7 Queen Street

Cardiff

CF10 2AF

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.