Gwybodaeth i Gwsmeriaid

Telerau Talu

30 diwrnod

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â thalu anfoneb , cysylltwch â'r swyddfa ffioedd ar (01970) 622043 neu ffioedd@aber.ac.uk 

Dulliau talu

Talu Ar-lein

I dalu trwy gerdyn credyd / debyd ar-lein dilynwch y ddolen uchod.

Trosglwyddo Banc

Dylid talu trwy Drosglwyddiad Banc gan ddefnyddio'r manylion canlynol:

Deiliad Cyfrif Prifysgol Aberystwyth University General Account
Rhif y Cyfrif 20063274
Rhif Cod 20-18-74

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr/gwsmeriad gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Dyfynnwch International Bank Account Number (IBAN) ynghyd â Chod Adnabod Banc SWIFT (BIC) fel a ganlyn:

Deiliad Cyfrif Prifysgol Aberystwyth University General Account
IBAN GB97BARC20187420063274
BIC BARCGB22
BANK ADDRESS

Barclays Bank Plc

26 Terrace Road,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 2AE

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.