Gwybodaeth i Gwsmeriaid

Telerau Talu

30 diwrnod

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â thalu anfoneb , cysylltwch â'r swyddfa ffioedd ar (01970) 628434 neu ffioedd@aber.ac.uk 

Dulliau talu

Talu Ar-lein

I dalu trwy gerdyn credyd / debyd ar-lein dilynwch y ddolen uchod.

Arian

Yn berson yn y Swyddfa Arian Parod a Ffioedd, Canolfan Croesawu Myfyrwyr.

Cerdyn Credyd/Debyd

Visa, Visa Debit, Mastercard, Maestro, Visa Electron.

Naill ai yn bersonol y Swyddfa Arian Parod a Ffioedd, Canolfan Croesawu Myfyrwyr neu drwy ffonio (01970) 628434.

Fydd rhaid cael rhif cyfeirnod y myfyriwr/gwsmeriad ar gael wrth ddefnyddio'r dull hwn o dalu os gwelch yn dda.

Trosglwyddo Banc

Dylid talu trwy Drosglwyddiad Banc gan ddefnyddio'r manylion canlynol:

Deiliad Cyfrif Prifysgol Aberystwyth University General Account
Rhif y Cyfrif 20063274
Rhif Cod 20-18-74

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr/gwsmeriad gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Dyfynnwch International Bank Account Number (IBAN) ynghyd â Chod Adnabod Banc SWIFT (BIC) fel a ganlyn:

Deiliad Cyfrif Prifysgol Aberystwyth University General Account
IBAN GB97BARC20187420063274
BIC BARCGB22
BANK ADDRESS

Barclays Bank Plc

26 Terrace Road,

Aberystwyth,

Ceredigion,

SY23 2AE

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.