Cysylltwch â Ni

Bydd modd defnyddio’r rhifau ffôn a restrir pan fydd staff yr Adran Gyllid wedi mewngofnodi i’w cyfrifiaduron. Os nad yw’r rhif a restrir yn gweithio am ba reswm bynnag, anfonwch eich cwestiwn ar ebost neu rhowch gynnig arno eto yn nes ymlaen. Diolch am eich cymorth a’ch cydweithrediad.

Ymholiadau Cyffredinol

Ebost: finance@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 621752

Tîm: Carol Rees

Bancio

Treth a Thrysorlys

E-bost Ymholiadau Treth: taxstaff@aber.ac.uk
E-bost Ymholiadau TAW: vatstaff@aber.ac.uk
E-bost Ymholiadau Pensiwn AUPAS: aupstaff@aber.ac.uk
E-bost Ymholiadau Gwaddol: edwstaff@aber.ac.uk

Tîm: Mathew Clarke, Genevieve Roberts, Rhodri Morgans, Jeremy Mallows

 

 

 

Caffael

E-bost Ymholiadau Caffael: bylstaff@aber.ac.uk
E-bost Ymholiadau System Prynu Deinamig Gwaith Mân: pad47@aber.ac.uk
E-bost Ymholiadau Tendrau a Chontractau Allanol: procurement@aber.ac.uk

Tîm: Lee Pereira, Patrick Daniel, Julie Woolley, David Jones-Hughes, Martina Hyksova

 

Cardiau Prynu

E-bost Ymholiadau Cerdyn Prynu: bylstaff@aber.ac.uk

Tîm: Julie Woolley, David Jones-Hughes

Ceisiadau a Diwygiadau Cyflenwr/Gwerthwr

E-bost Ymholiadau Cyflenwr/Gwerthwr: bylstaff@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 6211910

Tîm: David Jones-Hughes

Rheoliadau Ariannol, Polisïau, Gweithdrefnau

Ymholiadau Rheoliadau Ariannol, Polisïau, Gweithdrefnau:

Cyllidebau a Chyfalaf

Cyllid Ymchwil

E-bost Ymholiadau Cyllid Ymchwil: rfostaff@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 621748

Tîm: Peter Botwood, Nansi Williams, Nataliya Urwin, Michelle Jones, Gwawr Edwards, Anwen Evans, Helena Norris

Systemau Cyllid

Ymholiadau E-bost Systemau Cyllid: abwstaff@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 621883

Tîm: Anthony Tedaldi, Emyr Fitter, Morgan Shaw

Ffioedd Myfyrwyr

E-bost Ymholiadau Ffioedd Myfyrwyr: fees@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 622043 (Rhwng 09:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Tîm: Alison Evans, Barbara Evans, Betsan Spiers, Karen Darby

Ymholiadau Benthyciad Myfyriwr (unwaith y bydd y benthyciad yn ei le)

E-bost Ymholiadau Benthyciad Myfyriwr: fees@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 622043 (Rhwng 09:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Tîm: Emyr Fitter, Christine Hughes

Taliadau Cyflenwr a Hawliadau Treuliau

Ebost Ymholiadau am Daliadau Cyflenwr a Threuliau: paystaff@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 622199 (Rhwng 09:00 a 16:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener)

Tîm:  Cheryl Skelton, Christine Hughes, Clare Richards, Sara England, Alex Morgan

Gweithrediadau Ariannol (Rheoli Incwm a Thaliadau)

E-bost Ymholiadau Gweithrediad Ariannol: finopstl@aber.ac.uk

Ffon: +44 (0)1970 622964 (dydd Mawrth i ddydd Iau), +44 (0)1970 621584 (Dydd Llun a dydd Gwener)

Tîm: Brenda Jones (Dydd Mawrth i Ddydd Iau), Justine Thomas (Dydd Llun a Ddydd Gwener)

Diwedd Blwyddyn Ariannol

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud â Diwedd y Flwyddyn Ariannol trwy e-bost at yearend@aber.ac.uk 

Archwilio Mewnol

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud ag Archwilio Mewnol trwy e-bost at itnstaff@aber.ac.uk

Prosiect Caffael

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud â’r Prosiect Caffael drwy e-bost at Lee Pereira lep27@aber.ac.uk neu Mark Davies dmd@aber.ac.uk