Gwybodaeth i Gyflenwyr

Telerau Talu

Telerau talu safonol y Brifysgol yw 30 diwrnod o ddyddiad yr anfoneb. Gwneir taliadau bob dydd Mercher drwy BACS.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â thaliadau, cysylltwch â Gweithrediadau Ariannol - Taliadau ar (01970) 62 2199, neu e-bostiwch paystaff@aber.ac.uk 

Gofynnwn i bob anfoneb ddyfynnu rhif Archeb Brynu (PO) swyddogol y Brifysgol a dylid ei hanfon yn electronig i gyfeiriad e-bost canolog paystaff@aber.ac.uk.  Gall methu â gwneud hyn arwain at oedi wrth brosesu eich anfoneb a thaliad i chi oherwydd gall eich anfoneb gael ei gwrthod a'i dychwelyd gyda chais i'r anfoneb gael ei hailgyflwyno gyda rhif PO. 

Dulliau Talu

BACS

Bydd cyfarwyddydd talu yn cael ei ddanfon i bawb drwy ebost.

Treuliau Staff

Talu pob dydd Mercher gan BACS.

Myfyrwyr a Misc. taliadau

Talu pob dydd Mercher gan BACS.

Taliadau tramor

Brosesu yn wythnosol ar system fancio ar-lein.