Adnoddau Corfforaethol y Brifysgol

Mae'r Adran Farchnata a Denu Myfyrwyr yn cynnig gwasanaethau gan gynnwys gwaith dylunio ac argraffu. Porwch y dudalen yma i ddarganfod mwy am  sut i wneud cais am waith dylunio, adnoddau corfforaethol, a chael mynediad i'r llyfrgell luniau.

Gwneud cais am waith ddylunio ac argraffu

Mae’r adran Farchnata a Denu Myfyrwyr wedi cydweithio â Gwasanaethau Gwybodaeth i greu system llif gwaith newydd. Bydd y system hon yn ein helpu ni a hefyd yn eich helpu chi fel cwsmer i gadw golwg ar y gwaith a anfonwyd gennych, gan fod pob darn o waith y mae cwsmer yn ei anfon yn cael ei ddangos ar eich cofnod personol. 

Dylai pob darn o waith a anfoni'r ddod drwy’r system newydd. 

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw clicio ar https://myadmin.aber.ac.uk/ a chychwyn creu cais am gyfieithiad trwy glicio ar y botwm 'Cais am waith Dylunio'.

 

Amseroedd Enghreifftiol

Er mwyn i'r Adran Gwasanaethau Dylunio, Gwe, Argraffu a Phost weithredu'n deg ac effeithiol mae'n angenrheidiol eich bod yn caniatáu digon o amser i'r gwaith gael ei gynhyrchu.

Math o waith dylunio Amser Arweiniol 
Llyfryn (8-20 tudalennau) 3 wythnos 
Llyfryn (dros 20 tudelannau) 6 wythnos 
Cardiau Busnes  2 wythnos 
Tystysgrifau  3 wythnos 
Hysbysebion Digidol  2 wythnos 
Amlenni 3 wythnos 
Taflen (A4 wedi plygu)  3 wythnos 
Penaethiaid Llythyron  2 wythnos
Mapiau  6 wythnos 
Cylchlythyrau  3 wythnos
Ffotograffiaeth  3 wythnos 
Cardiau Post 3 wythnos 
Poster  3 wythnos 
Arddangosfeydd Statig  6 wythnos 
Arwyddion  3 wythnos 
Talebau 3 wythnos 

 

Llyfrgell Luniau

Gallwch fynd i lyfrgell ffotograffau’r Brifysgol trwy www.photolibrary.aber.ac.uk Cyfarwyddiadau i ddefnyddwyr: Mae’r delweddau a welwch yn ddarluniau enghreifftiol wedi’u dyfrnodi. Gallwch wneud chwiliad trwy ddefnyddio geiriau allweddol yn ogystal â’r categorïau sydd ymhlyg yn y safle.

Pan ddewch o hyd i ddelwedd a hoffwch, does dim ond angen clicio ‘Cadw/Save’. Bydd hyn yn ychwanegu’r ddelwedd i adran eich ffefrynnau ar y safle a gallwch fynd i’r adran honno i nôl y ddelwedd yn nes ymlaen.

Os ydych yn gweithio gyda ni ar waith penodol, gallwch e-bostio rhestr o ddelweddau sydd eu hangen arnoch o’r dudalen ffefrynnau. Copïwch enw ffeiliau’r delweddau a’u gludo yn yr e-bost.