Deunyddiau Ysgrifennu Corfforaethol

Mae'n holl bwysig sicrhau cysondeb ledled holl ddeunyddiau'r Brifysgol. Mae penawdau llythyrau, slipiau cyfarch a chardiau busnes oll wedi'u dylunio gan ddilyn manylebau penodol sydd wedi'u hystyried yn ofalus. Mae'r holl eitemau hyn ar gael i'w lawrlwytho ar y dudalen hon.

Bellach gall staff lawrlwytho'r eitem o'u dewis a chynnwys y wybodaeth berthnasol eu hunain. Rydym yn argymell yn gryf na ddylech ddefnyddio'r argraffydd yn eich swyddfa i argraffu deunydd ysgrifennu. Wedi i'r ddogfen gael ei chwblhau, gofynnir i staff ei hanfon ar e-bost at y Tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint ar gyfer ei hargraffu.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau cysylltwch â'r Tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint.

E-bost: pubstaff@aber.ac.uk

Cardiau Busnes

Peidiwch â defnyddio Mr/Mrs/Ms mewn teitlau. Gall llythrennau a chymwysterau ar ôl yr enw fod hyd at linell o ran eu hyd.

Gall y manylion personol gynnwys:

  • Teitl y swydd
  • Enw'r adran
  • Cod post yr adran

Bydd y cyfeiriad safonol yn cael ei ddefnyddio ar y Cerdyn Busnes, sef Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion.

Lawrlwythwych y pecyn cymorth cardiau busnes yma: 

Editable Business Card PDF

Wedi ichi roi eich manylion yn y ddogfen, rhannwch y ffeil â'r Tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint.

 

Slipiau Cyfarch

Mae slipiau cyfarch cyffredinol y Brifysgol ar gael, yn ogystal â rhai personol a rhai ag is-frand arnynt. Rydym wedi creu cyfres o slipiau cyfarch ichi eu lawrlwytho a'u defnyddio'n syth. Gallwch ddewis o blith amrywiaeth o liwiau corfforaethol hefyd.

Lawrlwythwch y templed yma: 

Slipiau Cyfarch (ZIP) (ZIP)

Am ragor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â: pubstaff@aber.ac.uk 

Penawdau llythyrau

Ar bapur ysgrifennu un lliw defnyddir y logo un lliw er mwyn iddo fod mor eglur â phosibl wrth ei argraffu mewn du a gwyn. Bydd hyn yn sicrhau y gellir gweld y logo mor glir â phosibl.

Am ragor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â: pubstaff@aber.ac.uk 

Templedi i lawrlwytho: 

Penawd llythyr - llwyd

Penawd llythyr - nefi

Penawd llythyr - melyn

Sleidiau PowerPoint Corfforaethol

Mae'n bwysig bod ein holl ddeunydd cyfathrebu yn cyd-fynd â'n brand, ac mae hyn yn cynnwys cyflwyniadau ar gyfer cynulleidfaoedd mewnol ac allanol.

Defnyddiwch y templedi a ddarperir bob amser. Bydd y templedi hefyd yn cynnwys nodiadau ynghylch sut i ddefnyddio'r dyluniadau a'r cynlluniau lliw.

Templed PowerPoint Opsiwn 1

Templed PowerPoint Opsiwn 2

Templed PowerPoint Opsiwn 3

Os hoffech gynnwys delweddau yn eich cyflwyniad, sicrhewch fod gennych yr hawlfraint cywir neu dewiswch ddelweddau o'n Llyfrgell o Ffotograffau.

www.photolibrary.aber.ac.uk 

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau cysylltwch â'r Tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint.

E-bost: pubstaff@aber.ac.uk