Proffiliau Staff - Cyfleoedd Byd-eang

Mae’r tîm Cyfleoedd Byd-eang yn cynnig ystod o opsiynau cyffrous i fyfyrwyr Aberystwyth i fynd dramor fel rhan o’u gradd. O gyrsiau byr, gwirfoddoli i gyfleoedd Gwaith neu interniaeth am un tymor, neu flwyddyn gyfan yn astudio dramor yn un o’n prifysgolion partner. Mae’r tîm yn rheoli’r cysylltiadau partner a’r ffynonellau ariannu sy’n galluogi profiadau tramor o’r fath. Mae’r tîm Cyfleoedd Byd-eang hefyd yn trefnu profiadau byr-dymor i gannoedd o fyfyrwyr o bob cwr o’r byd. Mae’r myfyrwyr hyn yn rhai sy’n ariannu’u huain, sy’n cael eu hariannu gan eu sefydliad, neu’n cael y profiad yn rhad ac am ddim fel rhan o gytundeb sy’n hwyluso cyfnodau cyfnewid rhwng prifysgolion. Maent yn dod i Aberystwyth i fynychu cwrs byr, ysgol haf, neu gyfnod o un tymor neu flwyddyn gyfan. bydeang@aber.ac.uk

Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
 Marian Gray Marian Gray Pennaeth Cyfleoedd Byd-eang mag11@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622908
Mrs Pamela Heidt Mrs Pamela Heidt Global Opportunities Operations Manager pah21@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628719
 Sarah Hosker Sarah Hosker Global Opportunities Inbound Officer sah116@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622364
Miss Kirsten Foerster Miss Kirsten Foerster Global Opportunities Outound Officer kif12@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622364