Proffiliau Staff - Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad

Mae ein Tîm Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad yn cynnig cyngor ac arweiniad ar addysg uwch. Gall aelodau o’r tîm ymweld â’ch ysgol neu goleg, yn rhad ac am ddim, i drafod holl gamau’r broses gwneud cais am brifysgol. Mae’r tîm yn teithio’n helaeth ledled y DU ac ar gael trwy gydol y flwyddyn i gefnogi myfyrwyr, ymgynghorwyr a rhieni. P’un a rydych yn dymuno ein bod yn dod atoch chi, neu ei bod yn well gennych ddod i weld ein cyfleusterau trosoch eich hun, mae ein tîm yma i roi ichi wybodaeth ddefnyddiol ynghylch mynd ymlaen i addysg uwch. denumyfyrwyr@aber.ac.uk ehangucyfranogiad@aber.ac.uk

Llun Enw Rôl Ebost Ffôn
Ms Nia Gwyndaf Ms Nia Gwyndaf Pennaeth Denu Myfyrwyr ac Ehangu Cyfranogiad neg@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622141
Mr Dewi Phillips Mr Dewi Phillips Swyddog Datblygu Partneriaethau dep@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621735
Mrs Laura Hill Mrs Laura Hill Student Recruitment Officer-S England lah52@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621730
Miss Finnuala Jenkins Miss Finnuala Jenkins Swyddog Recriwtio Myfyrwyr fij3@aber.ac.uk +44 (0) 1970 622096
Miss Lily Wearden Miss Lily Wearden Swyddog Recriwtio Myfyrwyr liw44@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621729
Mr Dafydd Morse Mr Dafydd Morse Swyddog Recriwtio Myfyrwyr dfm@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628461
Mr Jeff Chilton Mr Jeff Chilton Student Recruitment Officer - C England jec66@aber.ac.uk +44 (0) 1970 621958
Mrs Teleri Lewis Mrs Teleri Lewis Rheolwr Ehangu Cyfranogiad tme@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628786
Mrs Rachel Keeble Mrs Rachel Keeble Widening Participation Officer rmr9@aber.ac.uk +44 (0) 1970 628604