Dafydd Davies

 Dafydd Davies

Senior Graphic Designer

Marchnata a Denu Myfyrwyr

Manylion Cyswllt

Proffil

Uwch Ddylunydd Graffeg ydw i, yn gweithio o fewn yr Adran Marchnata a Denu Myfyrywr. Rwy'n darparu datrysiadau creadigol i'r Brifysgol ar draws platfformau print traddodiadol a'r cyfryngau digidol. Mae'r rhain yn cynnwys, ymhlith eraill - hysbysebion, cyhoeddiadau, stondinau arddangos, ymgyrchoedd marchnata ar gyfer darpar fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol, templedi corfforaethol a chymorth dylunio i'r staff academaidd a staff yr adrannau gwasanaethau.