Dr Eva De Visscher

Dr Eva De Visscher

Rheolwr Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Rwy’n codi arian wrth Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, y Loteri Genedlaethol a chyrff dyfarnu grantiau eraill ar gyfer prosiectau cyfalaf, ymchwil a chymunedol/cenad ddinesig. Mae fy rôl yn cynnwys datblygu prosiectau, ysgoloriaethau a bwrsarïaethau/rheoli cyllid a meithrin partneriaethau strategol.