Joe Smith

 Joe Smith

Head of Digital and Print Publications

Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae’r tîm Cyhoeddiadau Digidol a Phrint yn gyfrifol am oruchwylio hunaniaeth gorfforaethol a brand y Brifysgol ac yn rheoli’r asedau digidol a phrint sydd yn cefnogi gweithgareddau i ddenu myfyrwyr a hyrwyddo gwaith ymchwil y brifysgol. Mae’r tîm yn creu ac yn datblygu amrywiaeth o gyhoeddiadau traddodiadol, deunyddiau marchnata a chyfryngau digidol ar gyfer digwyddiadau, ymgyrchoedd marchnata, y cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill, ac yn cynnwys ysgrifenwyr copi, dylunwyr graffig, gweddylunwyr, a thîm argraffu. 

Cyfrifoldebau

  • Cynnwys digidol a gwefannau allanol 
  • Cyhoeddiadau corfforaethol ac ar gyfer denu myfyrwyr 
  • Ddylunio graffeg 
  • Ddylunio gwefan (rhyngwyneb defnyddwyr) 
  • Rheoli brandio 
  • Gwasanaethau gorffen ac argraffu digidol