Mrs Manon Rogers

Mrs Manon Rogers

Swyddog Apêl

Principal Gifts Manager

Datblygu a Chysylltiadau Alumni

Manylion Cyswllt

Proffil

Ymunodd Manon a'r tîm ym Mawrth 2018.

Mae Manon yn gweithio gyda'n cyn-fyfyrwyr ac ein cefnogwyr, yn datblygu rhaglenni a gweithgareddau i ddenu ac ysbrydoli eu cefnogaeth o ymgyrchoedd codi arian, yn cynnwys ein hapêl i drawsnewid Yr Hen Goleg.

Mae hi'n cyfrannu i ddatblygiad a throsglwyddiad strategaeth gyffredinol adran DARO.