Dogfennau defnyddiol

Ffurflennau

Bydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei rhoi i Ysgol y Graddedigion gan ddefnyddio’r ffurflenni hyn yn cael ei defnyddio i brosesu eich cais fel y bo’n briodol ac i ddiweddaru ein cofnodion o’ch astudiaethau. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â staff yn y Cofrestrfa Academaidd pan fo angen. Ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd parti y tu allan i’r Brifysgol. Ceir rhagor o wybodaeth am ddiogelu data a’ch hawliau yma: https://www.aber.ac.uk/en/infocompliance/dp/gdpr/ ac yma https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/declaration/

Hyfforddiant Ymchwil

Cyflwyno traethawd ymchwil ac estyniadau Gradd Uwch

Canllawiau i fyfyrwyr ar Gyrsiau Ymchwil Uwchraddedig 2023-24