Graddio

Yn 2020, fe gymeron ni’r penderfyniad anodd, ond angenrheidiol, i ohirio ein seremonïau graddio traddodiadol yng ngoleuni pandemig y Coronafeirws.

O ystyried y pandemig a chyfyngiadau parhaus eleni, rydym mewn sefyllfa debyg iawn ac wedi cymryd y penderfyniad anodd i ohirio ein seremonïau graddio traddodiadol yn haf 2021.  Ein gobaith yw y bydd modd i ni ddathlu yn 2022. 

Hoffem ni ddiolch i chi, unwaith eto, am eich dealltwriaeth barhaus wrth i ni addasu ein trefniadau. 

Noder: Bydd mynediad i e-byst graddedigion sydd eisoes wedi cwblhau eu gradd ac oedd yn gymwys i fynychu seremoni Graddio 2020 neu 2021 yn cael ei ymestyn hyd ddiwedd mis Gorffennaf 2022. Os nad ydych yn medru mewnbynnu i mewn i'ch e-bost brifysgol ac yr oeddech yn gymwys i fynychu seremoni 2020 neu 2021, dylech gysylltu hefo ein tîm Gwasanaethau Gwybodaeth drwy e-bost i gg@aber.ac.uk neu ar 01970 622400 gan fod hi’n bosib eich bad angen diweddaru eich cyfrinair.