Graduation

Graddio yw uchafbwynt y flwyddyn i’r Brifysgol ac mi fyddwch yn cofio i ni benderfynu yn gynnar iawn yn y cyfnod o gyfyngiadau na fyddem yn cynnal seremoniau.


Nid yw’r union ddyddiadau ar gyfer 2021 wedi eu cytuno eto, ond rydym ni oll yma yn y Brifysgol yn edrych ymlaen at groesawu’r rhai ohonoch sydd fod graddio eleni yn ôl i Aber y flwyddyn nesaf ac i gyd-ddathlu eich llwyddiannau gyda chi.


Yn y cyfamser, gallwn gadarnhau y bydd y rhai ohonoch sydd fod graddio eleni yn derbyn eich tystysgrifau a thrawsgrifiadau gradd terfynol ganol mis Awst. Er mwyn hwyluso hyn, rydym yn gofyn i chi sicrhau bod eich manylion personol, gan gynnwys eich cyfeiriad cartref, wedi eu diweddaru ar eich cofnod myfyriwr erbyn 24 Gorffennaf fan bellaf.  Bydd gan raddedigion 2020 fynediad i'w e-bost aber tan Orffennaf 2021, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu gwirio yn rheoleiddiol tan y seremonïau graddio'r flwyddyn nesaf.

Ceir mwy o wybodaeth yn ein Cwesitynau Cyffredin Graddio.