Graddio

Mae'n bleser gennym rannu manylion am y seremonïau graddio yr ydym yn eu cynllunio ar gyfer Gorffennaf 2022. Y dyddiadau ar gyfer seremonïau graddio 2022 yw rhwng dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022 a dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022.

Mae dyddiadau y seremonïau unigol nawr wedi ei rhyddhau ac ar gael drwy ein tudalen Trefn y Seremonïau

Mae mynediad e-bost prifysgol myfyrwyr graddedig o 2020 a 2021 wedi cael ei ymestyn tan 17 Gorffennaf 2022. Os oeddech yn gymwys i fynychu'r seremonïau a ohiriwyd yn ystod haf 2020 a 2021 ac nad ydych yn medru cael mynediad i’ch e-bost mwyach, dylech naill ai ddefnyddio ein cyfleuster 'Ailosod Cyfrinair' ar-lein, ar gael trwy’r ddolen yma https://myaccount.aber.ac.uk/open/reset/ .

Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi fis Gorffennaf!