Trefn y Seremonïau

Trefn y Seremonïau ar gyfer Graddio 2023 i Fyfyrwyr Is-raddedig ac Uwchraddedig.

Bydd Graddio yn dechrau 18 Gorffennaf hyd at 20 Gorffennaf 2023. 

Rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio.

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf

 

Seremoni 1: 10.00yb
Busnes
Mathemateg
Seremoni 3: 4.30yp
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Seicoleg
Seremoni 2: 1.30yp
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Theatr, Ffilm a Theledu

Dydd Mercher 19 Gorffennaf

 

Seremoni 4: 10.00yb
Addysg
Cyfraith a Throseddeg

Seremoni 5: 1.30yp
Celf
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Hanes a Hanes Cymru

Dydd Iau 20 Gorffennaf

 

Seremoni 6: 10.00yb
Astudiaethau Gwybodaeth
Gwyddorau Bywyd
Seremoni 8: 4.30yp
Gwyddorau Bywyd
Ieithoedd Modern
Seremoni 7: 1.30yp
Cyfrifiadureg
Ffiseg