Trefn y Seremonïau

Trefn y Seremonïau ar gyfer Graddio 2020 i Fyfyrwyr Is-raddedig ac Uwchraddedig.


Bydd wythnos Graddio yn dechrau 14 Gorffennaf hyd at 17 Gorffennaf 2020.

Rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio

Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

 

Seremoni 1: 11.00yb
Astudiaethau Gwybodaeth
Busnes

Seremoni 2:  3.00yp
Celf
Y Gyfraith a Throseddeg

Dydd Mercher 15 Gorffennaf 2020

 

Seremoni 3:  11.00yb
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Seremoni 4:  3.00yp
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020

 

Seremoni 5:  11.00YB
Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Theatr, Ffilm a Theledu

Seremoni 6:  3.00YP
Cyfrifiadureg
Ffiseg
Maths

Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

 

Seremoni 7:  11.00YB
Addysg
Saesneg


Seremoni 8:  3.00yp
Cymraeg
Hanes
Ieithoedd Modern
Seicoleg