Blas Gogerddan

 

Ffreutur i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ar gampws Gogerddan yw Blas Gogerddan.

Mae Blas Gogerddan yn cynnig gwasanaeth wedi'i staffio'n llawn o ddydd Llun i ddydd Gwener 08.30-13.30, ac mae'n lle delfrydol i gyfarfod, gweithio ac ymlacio. Y tu allan i'r oriau hyn mae'r caffi ar agor 24/7 ar sail hunanwasanaeth gyda byrbrydau a diodydd oer a phoeth ar gael bob dydd drwy ein til hunanwasanaeth. Gellir cael mynediad i Blas Gogerddan drwy ddefnyddio eich Cerdyn Aber wrth y drws.

Rydym yn cynnig

 • Rholiau Brecwast newydd eu coginio
 • Cawl y dydd
 • Brechdanau
 • Paninis
 • Sglodion
 • Tatws trwy’u crwyn wedi’u coginio ar eich cyfer, â dewis o lenwadau
 • Diodydd oer
 • Diodydd poeth o Gymru
 • Byrbrydau amrywiol
 • Man gwerthu
 • Agor 24/7
 • Bargen o Bryd (Brechdan a diod o’ch dewis a naill ai ffrwyth, siocled, neu greision) o £3.20
 • Bwyd Twym ar gael 12.00-13.30

Sylwch nad yw Blas Gogerddan yn derbyn arian parod - gallwn dderbyn pob taliad â cherdyn a chardiau Aber.

Bydd y gwasanaethau sydd ar gael ac oriau agor yn amrywio y tu allan i ddyddiadau tymhorau Prifysgol Aberystwyth (dolen i’r oriau agor