Blas Gogerddan

Ar agor yn gynnar i gael brecwast Cymreig llawn, brecwast iach neu ddim ond coffi a byrbryd ar y ffordd i’r gwaith.

  • Bwyd arbennig wedi'i paratoi'n ffres
  • Brechdanau, Byrbrydau, Cacennau Cartref, Diodydd Poeth neu Oer
  • Papurau Newydd Dyddiol
  • Ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener 8.30yb - 2.00yp
  • Brecwast: 8.30yb - 11.00yb
  • Cinio: 12.00yp - 1.30yp