Blas Gogerddan

Views of Blas Gogerddan

Blas Gogerddan ar agor yn gynnar i gael brecwast Cymreig llawn, brecwast iach neu ddim ond coffi a byrbryd ar y ffordd i’r gwaith.

  • Bwyd arbennig wedi'i paratoi'n ffres
  • Brechdanau, Byrbrydau, Cacennau Cartref, Diodydd Poeth neu Oer
  • Papurau Newydd Dyddiol