Blas Padarn a Blas Gogerddan

 

Blas Padarn

Yn adeilad Padarn yng Nghanolfan Llanbadarn. 

Pa un ai eich bod ar frys neu eisiau eistedd ac ymlacio, bydd ein bwyty newydd yn bodloni eich holl anghenion. Gyda dewis eang o eitemau prynu a mynd a chiniawau poeth, dyma’r lle i fwyta yng Nghanolfan Llanbadarn. O uwd neu Banini brecwast i gawl, ciniawau poeth, Panini a the prynhawn, edrychwn ymlaen at eich croesawu trwy gydol y dydd.

Ar agor Dydd Llun i Ddydd Gwener o 8yb tan 5.30yh (yn ystod y tymor) ac ar agor o 8.30yb tan 3.30yp yn ystod y gwyliau.

Blas Gogerddan

Blas Gogerddan ar agor yn gynnar i gael brecwast Cymreig llawn, brecwast iach neu ddim ond coffi a byrbryd ar y ffordd i’r gwaith.

  • Bwyd arbennig wedi'i paratoi'n ffres
  • Brechdanau, Byrbrydau, Cacennau Cartref, Diodydd Poeth neu Oer
  • Papurau Newydd Dyddiol
  • Ar agor Dydd Llun i Dydd Gwener 8.30yb - 2.00yp
  • Brecwast: 8.30yb - 11.00yb
  • Cinio: 12.00yp - 1.30yp