Ffreutur@Pantycelyn

Mae ein ffreutur newydd sbon ym Mhantycelyn, ‘Ffreutur’, ar agor nawr o ddydd Llun i ddydd Gwener, cewch Groeso Cynnes Cymreig! Yn gweini brecwast mawr ac amrywiaeth eang o brydau cartref gyda’r hwyr gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo’n bosib, ein nod yw cynnig rhywbeth at ddant a gofynion dietegol pawb.

 

Oriau Agor Arferol

08:00 - 10.15 brecwast

17.00 - 19.00 prydau gyda’r hwyr

Dydd Llun i Ddydd Gwener

 

 Penwythnosau – 10.00 – 18.00 Caffi drwy’r dydd

• Brecwast Llawn Cymreig a Brecwast Cyfandirol

• Prif gownter – Prydau Arbenigol

• Bwyta i mewn neu gludo allan