Ffreutur @ Pantycelyn

 

Mae ein Ffreutur wedi'i leoli ym Mhantycelyn, ar Riw Penglais, gerllaw prif Gampws y Brifysgol.

Mae'r Ffreutur ar agor i breswylwyr o ddydd Llun i ddydd Sul am groeso cynnes Cymreig.

Gweinir Brecwastau wedi’u coginio ac amrywiaeth eang o brydau cartref gyda'r nos gan ddefnyddio cynnyrch lleol pan fo’n bosibl.

Rydym yn darparu ar gyfer pob gofyniad dietegol ac alergen, mae croeso i chi ofyn i aelod o staff am unrhyw gymorth.

Gweinir brecwast rhwng 08.00 a 10.15 o ddydd Llun i ddydd Gwener (Amser tymor)

Pryd gyda'r nos 17.00-18.45 Dydd Llun i Ddydd Gwener (Amser tymor)

Gwasanaeth Caffi Penwythnos 11.00-18.00 (Amser tymor)

 • Brecwast Cymreig Llawn
 • Brecwast Cyfandirol
 • Prydau cartref
 • Ciniawau Cerfdy
 • Dewisiadau Llysieuol a Figan ar gael
 • Brechdanau, Rholiau a Phaninis
 • Detholiad o fyrbrydau a siocledi
 • Detholiad o ddiodydd meddal
 • Te a choffi
 • Adran Manwerthu
 • Detholiad o bwdinau
 • Pryd Fargens Brechdanau 

Caffi'r penwythnos:

 • Detholiad o Beis, Pasteiod a Chrystiau
 • Amrywiaeth eang o Gacennau
 • Brechdanau, Rholiau a Phaninis
 • Detholiad o fyrbrydau a siocledi
 • Detholiad o ddiodydd meddal
 • Te a choffi
 • Adran Manwerthu
 • Pryd Fargens Brechdanau