Polisi Iechyd a Diogelwch

Dylai pob aelod o staff ymgyfarwyddo â Pholisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. Mae’r Polisi’n nodi prif elfennau system rheoli iechyd a diogelwch y Brifysgol ac yn manylu ar ymrwymiad y Brifysgol i gynnal a gwella iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr ac eraill a allai gael eu heffeithio gan y gweithgareddau. 

Polisi Iechyd a Diogelwch (Dan Adolygiad)

Llyfrgell Ddogfennau

Mae tudalen y llyfrgell ddogfennau yn cynnwys manylion yr holl ddogfennau sy'n ymwneud a System Rheoli Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd Prifysgol Aberystwyth. Mae'r Llyfrgell Ddogfennau ar gael yma

Llywodraethiant Iechyd a Diogelwch

Cewch wybodaeth ynghylch strwythyr llywodraethiant iechyd, diogelwch ac amgylchedd y Brifysgol, a grwpiau a/neu pwyllgorau cysylltiedig, yma