Asbestos

Mae asbestos yn enw cyffredinol ar amryw o fwynau sydd wedi eu defnyddio’n eang mewn adeiladau ac offer oherwydd eu nodweddion ynysu a diolegu rhag tân. Fe’u cydnabyddir yn beryglus erbyn hyn, yn enwedig os anadlir y ffibrau.

Mae gan y brifysgol oblygiadau dan Ddeddfwriaeth Rheoli Asbestos 2012 i gymryd camau gweithredol i ganfod, cofnodi a rheoli unrhyw asbestos sydd, neu all fod, yn bresennol. Cyfrifoldeb Adran Datblygu Ystadau PA yw’r broses hon, ac atynt hwy y dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn ymwneud â Pholisi Asbestos PA.

Mae'r Adran Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn medru darparu sgwrs gyffredinol ynghylch ymwybyddiaeth asbestos os dymunwch. Cysylltwch ag hasstaff@aber.ac.uk am rhagor o wybodaeth.

Canllawiau Pellach