Diogelwch Tân

Llawlyfrau Diogelwch Tân Adeiladau’r Brifysgol

Wardeiniaid Tân

Mae trefn newydd yn cael ei chyflwyno ar gyfer Wardeiniaid Tân ledled y Brifysgol yn 2013-2014. Caiff staff wybod wrth i bob adeilad symud i’r drefn newydd drwy Reolwr yr Athrofa yn yr adrannau academaidd, neu Bennaeth yr Adran yn yr adrannau gwasanaeth.

Yn yr adeiladau hynny nad ydynt yn newid i’r drefn newydd eto bydd y swyddogion tân yn parhau wrth eu gwaith.

Mae’r adeiladau isod wedi newid i’r drefn newydd.

Adeiladau Academaidd

 • Llawlyfr Diogelwch Tân Cledwyn
 • Llawlyfr Diogelwch Tân Edward Llwyd
 • Llawlyfr Diogelwch Tân IBERS Penglais
 • Llawlyfr Diogelwch Tân P5
 • Llawlyfr Diogelwch Tân y Ganolfan Ddelweddu
 • Llawlyfr Diogelwch Tân SP12
 • Adeilad Carwyn James
 • Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol
 • Adeilad y Gwyddorau Ffisegol
 • Llawlyfr Diogelwch Tân Elystan Morgan
 • Llawlyfr Diogelwch Tân Edward Davies
 • Llawlyfr Diogelwch Tân Adeilad Rheidol
 • Llawlyfr Diogelwch Tân Llandinam

Adeiladau Preswyl

Gweler y Llawlyfr Preswylfeydd a gwybodaeth am y gwahanol breswylfeydd ar wefan y Swyddfa Llety: Ein Preswylfeydd.