Canllawiau Diwygio

Canllawiau ar gyfer Asesiadau Risg Diogelwch Tân

Nodwch fod rhifau’r canllawiau yn gyfeiriadau DCLG, nid yw pob canllaw yn berthnasol i weithgareddau Prifysgol Aberystwyth ac felly nid ydynt wedi’u cynnwys yma.

Fire Safety Law and Guidance Documents for Business