Bwyd a Diod

Cyfyngiadau o ran bwyta ac yfed

Ni ddylid bwyta bwyd nac yfed diod yn yr ystafelloedd dysgu, mewn gweithfannau cyhoeddus (ar wahân i’r caffis cyfrifiadurol penodedig), mewn labordai, gweithdai, ar y grisiau nac ardaloedd eraill lle y gall beri risg i’r defnyddiwr, i eraill yn y cyffiniau (e.g. perygl llithro os cânt eu sarnu) neu lle gallai ddifrodi offer.

Paratoi Bwyd a Diod

Yn gyffredinol, wrth baratoi bwyd i’w fwyta gan eraill yn rhan o weithgareddau’r Brifysgol rhaid cydymffurfio â deddfau hylendid bwyd. Rhaid i’r rheini sy’n paratoi bwyd gael ardystiad hylendid bwyd priodol a dilyn y technegau hylendid priodol, megis system ‘Hazard Analysis Critical Control Point’.

Mae enghreifftiau o weithgareddau Prifysgol perthnasol yn cynnwys: Dyddiau Agored; Digwyddiadau Chwaraeon; Lluniaeth yng nghyfarfodydd cymdeithasau; Gwaith Maes; Cyfarfodydd Adrannol; Cynhadleddau; Bwyd a diod mewn mannau gwerthu megis caffis.

Cwestiynau Cyffredin