Trafod Corfforol

Wrth drafod gwrthrychau trwm neu anhylaw mae perygl anafu eich hun, yn enwedig gwneud drwg i’ch cefn. Defnyddiwch gymhorthyddion codi mecanyddol lle bo’n bosib, neu gofynnwch am gymorth gan rhywun arall.

Bydd yr asesiad risg adrannol i’ch swydd yn nodi agweddau a all olygu bod angen trafod corfforol a bydd yn ceisio dileu neu reoli’r agweddau hyn.

Os yw gweithgareddau trafod corfforol yn rhan o’ch swydd, rhaid i chi gael eich hyfforddi yn y technegau cywir – cysylltwch â’ch Rheolwr neu Oruwchwyliwr.