Caio Ambrosio Leal Dutra

 Caio Ambrosio Leal Dutra

Manylion Cyswllt

Cyhoeddiadau

Ambrosio Leal Dutra, C, Griffith, G, Neves, MA, McLaughlin, DJ, McLaughlin, EG, Clasen, LA & Dentinger, B 2020, 'Reclassification of Pterulaceae Corner (Basidiomycota: Agaricales) introducing the ant-associated genus Myrmecopterula gen. nov., Phaeopterula Henn. and the corticioid Radulomycetaceae fam. nov.', IMA Fungus, vol. 11, no. 2, 2. https://doi.org/10.1186/s43008-019-0022-6
Ambrosio Leal Dutra, C, Neves, MA, Griffith, G, Reck, MA, Clasen, LA & Dentinger, BTM 2018, 'Reclassification of Parapterulicium Corner (Pterulaceae, Agaricales), contributions to Lachnocladiaceae and Peniophoraceae (Russulales) and introduction of Baltazaria gen. nov.', MycoKeys, vol. 37, pp. 39-56. https://doi.org/10.3897/mycokeys.37.26303
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil